Skip to content

Cennik

Wpisowe

Kwota wpisowego wynosi 500,00 zł. Jest to jednorazowa i bezzwrotna opłata, którą należy uiścić w momencie zapisu Dziecka do żłobka.

Czesne na 2024 r.

Żłobek „Kraina Smyka” posiada dotację z Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice dla każdego Dziecka objętego opieką. Od stycznia 2022 roku wszedł w życie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jako kolejna forma dofinansowania opieki nad Dziećmi do lat 3.

Każde dziecko uczęszczające do żłobka jest ubezpieczone. Żłobek pokrywa koszt ubezpieczenia dziecka, które obejmuje jego pobyt w placówce jak i poza nią.

Abonament

Miesięczne czesne za pobyt dziecka w żłobku, w zależności od wybranej opcji opieki:

Poniżej w tabeli zamieszczono opłaty za każdą opcję opieki nad Dzieckiem z uwzględnieniem dofinansowania z UMiG Niepołomice oraz RKO na 2024 rok.

Forma opieki Dotacja z UMiG Niepołomice Kwota czesnego po uwzględnieniu dotacji UMiG Niepołomice Dofinansowanie z RKO Kwota czesnego po uwzględnieniu dotacji z UMiG Niepołomice i dofinansowania z RKO
Opieka do 10 godz. dziennie 100 zł 1 500 zł 400 zł 1 000 zł
Opieka do 5 godz. w dniu 100 zł 1 250 zł 400 zł 750 zł
Opieka poranna
7:00-12:00
100 zł 1 150 zł 400 zł 650 zł
Opieka popołudniowa
12:30-18:00
100 zł 1 050 zł 400 zł 550 zł

Karnety godzinowe

W Żłobku Kraina Smyka jest możliwość opieki na godziny:

Karnet Cena Okres ważności
10 godz. 300 zł 1 miesiąc
20 godz. 450 zł 2 miesiące
50 godz 800 zł 2 miesiące

Wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 16,00 zł.

Całodzienne wyżywienie obejmuje 4 posiłki dziennie:

  • śniadanie

  • drugie śniadanie

  • obiad dwudaniowy (zupa + drugie danie)

  • podwieczorek

Nasza placówka korzysta ze sprawdzonej firmy cateringowej „Baby and food”, która dostarcza pełnowartościowe posiłki dla naszych podopiecznych.

Posiłki przygotowane są wyłącznie ze świeżych, najwyższej jakości produktów bez użycia konserwantów i sztucznych „ulepszaczy”.

Dla dzieci z alergiami pokarmowymi przygotowywane są diety: bezmleczna, bezglutenowa, wegetariańska, wegańska lub indywidualna.

Rodzice mogą dostarczać gotowe posiłki dla swoich dzieci we własnym zakresie.

W roku 2024 gmina Niepołomice udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Kwota dotacji (dofinansowania) wynosi 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko. Na podstawie umowy zawartej z gminą Niepołomice, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. czesne) o kwotę nie niższą niż kwota dotacji uzyskanej od tej gminy. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 32-005 Niepołomice tel. 12 250-94-47.